MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 617, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 617, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 617, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 617, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 617, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 617, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 617, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 617, nr. 8 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 617, nr. 9 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 617, nr. 10 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2016-2017, 34 617, nr. ()x
- Handelingen II 2016-2017, nr.x
- Kamerstukken I 2016-2017, 34, ()x
- Handelingen I 2016-2017, nr.x

 

 

Het gewijzigd voorstel van wet is nog niet gepubliceerd.