REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2011, nr. IVV/FB/2011/21987, tot eenmalige aanpassing bedragen in verschillende wetten in verband met het wetsvoorstel Wwb-maatregelen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel XXXII van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (Stb. 2011, 650);

     Besluit:

 

 

Art. I. Eenmalige aanpassing bedragen Wet werk en bijstand
In de Wet werk en bijstand wordt:
1. In artikel 4, tweede lid, aanhef, "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.